Zpět na nabídku Antikvariátu

NOVINKY

aktualizace 04. 09. 2023

Sekce NOVINKY obsahuje netříděné, aktuálně přidané položky; slouží stálým zákazníkům, aby nebyli nuceni opakovaně listovat kompletní nabídkou.
UPOZORNĚNÍ: Nejsou zde vyznačeny knihy a grafiky zamluvené nebo prodané! Zda je požadovaný titul dosud v prodeji zjistíte v
KOMPLETNÍ NABÍDCE.

JAK KNIHY OBJEDNÁVAT? Označte požadovaný titul a pomocí kláves Ctrl+C zkopírujte do schránky. Klikněte ZDE (e-mail) a kombinací kláves Ctrl+V vložte text. Stiskem „odeslat“ namáhavá práce končí... Nezapomeňte uvést svou adresu, příp. telefon. Po obdržení objednávky vás budeme v co možná nejkratší době kontaktovat, sdělíme, zda jsou knihy dosud k dispozici a požádáme o souhlas s připočtením poštovného a o potvrzení vašeho zájmu.
Objednat knihy můžete rovněž pomocí tohoto formuláře, případně i telefonem na čísle 602 456 314
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O POPISECH STAVU KNIH, POUŽITÝCH ZKRATKÁCH A NAŠICH ZÁRUKÁCH

K vyhledávání použijte funkci „Najít / hledat (na této stránce)“ z menu Úpravy (Ctrl+F)


AKTUALIZACE 04. 09. 2023

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako MLÝN U BŘÍNKOVA. Olej na kartonu, 45 x 30 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou 10. III. 74, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 49.000 Kč PRODÁNO
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako U OBORY. Olej na kartonu, 45 x 30 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou „září 1965“, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 46.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako SLAPY. Olej na kartonu, 30 x 45 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou „9. III. 1974“, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 48.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: U BRODCE. Olej na plátně, cca 60 x 50 cm, nesigováno, na blindrámu rukou Vladislava Mirvalda název „U Brodce“ a datace „5. V. 1952“. Profesionálně adjustováno. Pozn.: jiná mutace totožného námětu byla vystavena na výstavě Vl. Mirvalda KRAJINY POOHŘÍ v Galerii Emila Juliše v roce 2016/2017 pod názvem „U Kystry“. 89.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.


AKTUALIZACE 17. 11. 2019

THIRION, André: RÉVOLUTIONNARES SANS RÉVOLUTION. Paris, Robert Laffont, 1972, V 8°, 579 s., fotografie na přílohách Man Ray a jiní. První vydání (first edition), Obálka Man Ray. Původní brož. Ve hřbetu poškozeno. [E24] 450 Kč

 

 

BANDERA Antonio; Sandro BENEDETTI; Enrico CRISPOLTI; Paolo PORTOGHESI: ASPETTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA : [L'Aquila, Castello Cinquecentesco, 28 luglio - 6 ottobre 1963] : rassegna internazionale [di] architettura, pittura, scultura, grafica : omaggio a Cagli ... Fontana ... Quaroni. Roma, edizioni dell'Ateneo, 1963, čtvercová  V 8°, 320 s. a 204 s. vyobrazení ne nestr, přílohách + 56 s. reklamních příloh. Z majetku Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečeť v titulu). Původní brož. Slušný stav. [E24] 1200 Kč

 

KOPAL, Josef: LITERÁRNÍ TEORIE BOILEAUOVA. Les théories littéraires de Boileau. Praha / Pragae, 1927, 100 s.,  V 8°, z knihovny Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečet v titulu, na první stránce jím podtrháno několik řádků). Pův. brož. Obálka vzadu natržena, hřbet (mírně poškozen) a část přední části obálky vyšisovaná, blok dobře zachovánn, čistý. [E24] 120 Kč

 

JAKOBSON, Roman ZÁKLADY ČESKÉHO VERŠE. Praha, Odeon, 1926, M 8°, 140 (4) s., obálka (chybí) a tit. list podle návrhu K. Teigeho. Nepův. celoplátěná převazba s téměř zcela vybledlým věcným názvem na hřbetu (svelkou pravděpodobností vázal Karel Teige). Z majetku Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečeť v titulu, v první části „Základní problémy prosodie“ jím podtrhaný text). Slušný stav. [E24] 280 Kč

 

SYPHER, Wilie: ROCOCO TO CUBISM IN ART AND LITERATURE. New York, Vintage Books, b. d. (1960), M 8°, 353 (5) s. Pův. brož. Dobře zachováno. Z knihovny Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečet v titulu. [E24] 220 Kč

 

 

KALIVODA, Robert: LA REALTŔ SPIRITUALE MODERNA E IL MARXISMO. Lo strutturalismo, Freud, il libertinismo. Torino, 1971, 8°, 198 (8) s. V titulu dedikace autora Vratislavu Effenbergerovi, z jehož knihovny kniha pochází. Pův. brož. Dobře až velmi dobře zachováno. Robert Kalivoda byl český filozof a historik. Dílo Moderní duchovní skutečnost a marxismus vyšlo v roce 1968, druhé vydání z roku 1970 bylo před distribucí kompletně zničeno. [E24] 390 Kč

 

LOCHNER, Louis P. (editor): THE GOEBBELS DIARES. New York, Doubleday & Company, Inc., 1948, 8°, 566 s., ve frontispicu fotografie J. Goebbelse v rozhovoru s autorem knihy. Původní celopl. vazba. Slušně zachováno. Přiložena dvě torza obálky (přední a zadní strana. Z knihovny Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečet v titulu a jím hojně podtrhaný text na prvních dvaceti stranách). [E24] 300 Kč

 

RUSKIN John: NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V UMĚNÍ. Praha, DP, 1925, M 8°, 174 (10) s. Pův. brož, okraje obálky ottřepány (viz foto), ve hřbetu malé poškození, jinak dobrý stav. Z knihovny Vratislava Effenbergera (jeho suchá pečet v titulu). [E24] 145 Kč

 

 

PANORAMA. Literární měsíčník. Roč. 14 / 1936. Praha, DP, č. 1 - 11, folio, komplet, 178 s., odpovědný redaktor Josef Cerman, graf. úprava Ladislav Sutnar, na obálkách umělecké reprodukce (Lada, Konůpek...), č. 6, 9 a 11 foto Josefa Sudka, formát A3, blok čísel uprostřed přeložen, užívané. [E24] 490 Kč

 

 

PANORAMA. Literární měsíčník. Roč. 15 / 1937. Praha, DP, č. 1 - 10, komplet, 4°. Odpovědný redaktor Karel Nový, úprava Ladislav Sutnar. Obálka č. 3 a 5 Josef Sudek, na ob. č. 4 Sutnarova skeněná souprava, Včetně objednacích lístků, programu koncertu Pěveckého sdružení pražských učitelů a Výroční zprávy DP, přiložena odpovědní obálka. Jednotlivá čísla s obálkami, dobrý stav. V č. 6 objednací lístek s vylepeným archem známek „DP - značka dobré knihy“ na rubu. [E24] 490 Kč

 

PANORAMA. Literární měsíčník. Roč. 16 / 1938, č. 1-7, 9, 10 (chybí č. 8 / říjen). 4 °, odpovědný redaktor Karel Nový, obálka č. 1 Josef Sudek, č. Josef Ehm, obálky č. 9 a 10 jsou graficky ve zcela odlišném pojetí, bez fotografické obálky). Včetně objednacích lístků a přílohy (Výroční zpráva DP - 4 strany). Jednotlivá čísla s obálkami, dobrý stav. [E24] 340 Kč

 

 

ČERVEN. Roč. II. / 1919-1920, 4 °, 460 s., text kompletní, část příloh chybí, zachované jsou tyto: Vlastislav Hofman: Fráňa Šrámek (orig. lino, str. 7); S. K. Neumann (orig. lino, str. 19); Maxim Gorkij (orig. lino, str. 87, v seznamu chybně uvedeno na straně 85), Walt Whitman (orig. lino, str. 135), V. H. Brunner: První máj (záhlaví Června, orig. lino, str. 70) J. Rykr: Hugo Sonnenschein (orig. lino, str. 135), Josef Čapek: 2 x ilustrace k povídce „Popová“ z knihy Žasnoucí voják (orig. linoryty, str. 312 a 313, „Sedící voják se skříženýma nohama“ a „Voják kouřící dýmku“). Duplicitně vevázáno č. 44 z ledna 1920, str. 389 - 396, což eliminuje silné poškození strany 395-6 a následné vylepení papírem (podobně vyspraveny na okrajích str. 99 - 103, 459, rovněž titulní strany a obsah). Vázáno v polokožené vazbě s vyraženým věcným názvem na hřbetu. [E24] 8900 Kč

HAVRLÍK, Svatopluk: LIDOVÉ UMĚNÍ NA PŘÍBRAMSKU. Pardubice, vl. n., 1945, 4°, 34 (2) str. textu, 32 fotografckách příloh (Jan Lukas), 19 orig. litografií autora (9 barevných, 10 čb), čtyři kresby v textu, Pův. brož. Obálka se stopami manipulace, vnitřek velmi dobře zachován, zcela čistý.[E24] 270 Kč

 

 

NAJBRT,Radim a kol.: VETERINÁRNÍ ANATOMIE I. - II. (komplet). Praha, SZN, 1980, 4°, 520 (2) + 594 (2) s., 7 tabulek, 454 + 462 ilustrací, v dílu 2 vloženo 6 oboustranně tištěných listů formátu 37 x 58 cm (přehnuté) s barevnými vyobrazeními. Pův. celoplátěné vazby s obálkami, které nesou mírné známky užití, jinak dobře až velmi dobře zachováno. 2 svazky. Velmi hledané! [E24] 2780 Kč

 

HEJL, Vilém: ZÁSADA SPORU. Kanada, Toronto, Sixty-Eight (68) Publishers, 1979, M 8°, 279 (9) s., ob. B. Munzarová, kresba v záhlaví Ivan Steiger. Pův. brož. Velmi dobrý stav (zřejmě nečtené). [D28] 540 Kč

 

 

TATARKA, Dominik: V NE ČASE. Canada, Toronto, Sixty-Eight Publishers (Škvorecký) č. 141, 1986, 24 s.. Původní šití na dvě sponky. Výtečný (sběratelský) stav. Prodejná prémie nakladatelství SE, pro ty, kteří nesplnili podmínku předplatného byla cena 6 US. Vzácné, nevyskytuje se. [D28] 950 Kč

 

 

BARTUŠEK, Antonín: OXYMORON. Verše z let 1954-1964. Praha, Mladá Fronta, Cesty sv. 69, 1965, M 8°, 109 (7) s., přebal a vazba Václav Sivko, typo Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal zčasti poškozen, kniha ve velmi dobrém stavu. [E23] 100 Kč

 

 

FRIED, Jiří: POVĚST. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás, 1966, M 8°, 139 (1) s., obálka a vazba Zdenek Seydl, typo Ladslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Obal na okrajích otřepán (skvrny v levé horní části na orig. obálce NEJSOU !!!), kniha ve velmi dobrém stavu. [E23] 60 Kč

 

 

HEISENBÜTEL, Helmut: TEXTY. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 73, 1965, M 8°, 101 (3) s., přeložili a doslov napsali Josef Hiršal a Bohumila Grőgerová, obálka a vazba Václav Sivko, typo Miloslav Fulín. Původní celopl. vazba s přebalem. Obálka s mírnými stopami užití, jinak ve velmi dobrém až výborném stavu. [E23] 390 Kč

 

 

HOLUB, Miroslav: ANAMNÉZA. Výbor z poezie 1958-1963. Praha, Mladá Fronta, 1966, 145 (7) s., obálka a vazba Václav Sivko, graf. úprava Jan Wild. Pův. celopl. vazba s přebalem. Obálka se stopami manipulace, kniha dobře zachována. [E23] 75 Kč

 

 

KABEŠ, Petr: ZAHRADY NA BOSO. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 57, 1963, M 8°, 48 (4) s., obálka, vazba a kresby Václav Sivko, typo František Plaček. Pův. celopl. vazba s přebalem. Obal odřený, kniha ve velmi dobrém stavu, čistá. [E23] 140 Kč

 

 

KABEŠ, Petr: ZAHRADY NA BOSO. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 57, 1963, M 8°, 48 (4) s., obálka, vazba a kresby Václav Sivko, typo František Plaček. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal vzadu v horní části cca 1 cm natržen, jinak velmi dobrý až výborný stav. [E23] 180 Kč

 

 

KEYES, Sidney: KRUTÝ SLUNOVRAT. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 81, 1966, M 8°, 48 (8) s., obálka a vazba Václav Sivko, typo Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal v horní části velmi mírně poškozen a se stopami manipulace, jinak ve velmi dobrém stavu. [E23] 80 Kč

 

 

KLÍMA IVAN: MILENI nA JEDNU NOC. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás sv. 10, 1964, 1. vyd., 87 (5) s., obálka, vazba a typo Zdenek Seydl. Pův. celopl. vazba s přebalem. V titulu v horní části razítko se jménem pův. majitele, jinak dobrý stav. [E23] 90 Kč

 

 

KLÍMA IVAN: MILENI nA JEDNU NOC. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás sv. 10, 1967, 2. vyd., 80 (4) s., obálka a vazba Zdenek Seydl, typo Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Obálka se stopami užití, dobrý stav. [E23] 80 Kč

 

 

KUNDERA, Ludvík: TOLIK CEJCHŮ. Praha, Mladá fronta, edice Cesty sv. 83, 1966, M 8°, 85 (3) s., přebal a vazbu navrhl Václav Sivko, graf. úpravu provedl Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal s velmi mírnými známkami užití, jiak pravděpodobně nečtené - výborný stav. [E23] 270 Kč

 

 

KUNDERA, Milan: DRUHÝ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás, 1965, M 8°, 78 (6) s., 1. vyd., obálka, vazba a typo Zdenek Seydl. Pův. celopl. vazba s přebalem. Mírné stoy užití na obálce, velmi dobře zachováno. [E23] 250 Kč

 

 

KUNDERA, Milan: DRUHÝ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás, 1966, M 8°, 78 (6) s., dotisk 2. vyd., obálka, vazba a typo Zdenek Seydl. Pův. celopl. vazba s přebalem. Sběratelský stav. [E23] 270 Kč

 

 

KUNDERA, Milan: TŘETÍ SEŠIT SMĚŠNÝCH LÁSEK. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás, 1968, M 8°, 155 (3) s., 1. vyd., obálka, vazba a typo Zdenek Seydl. Pův. celopl. vazba s přebalem. Obálka se stopami užití, kniha v dobrém stavu. Posledních několik listů v horní částio otřepáno vinou zadrhnutí archu při tisku. [E23] 180 Kč

 

 

KUNDERA, Milan: SMĚŠNÉ LÁSKY. Praha, Československý spisovatel, Život kolem nás, 1965, 95 (3) s., 2. vyd., obálka, vazba a typo Zdenek Seydl. Pův. celopl. vazba s přebalem. Velmi dobrý stav. [E23] 270 Kč

 

 

LINDEGREN, Erik: MUŽ BEZ CESTY. Praha, Mladá fronta, edice Cesty sv. 83, 1967, M 8°, 127 (5) s., přeložili Josef Hiršal a Josef Vohryzek, který je rovněž autorem doslovu, přebal a vazbu navrhl Václav Sivko, graf. úpravu provedl Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal s mírnými stopami užití, velmi dobrý až výborný stav. [E23] 350 Kč

 

 

MODERNÍ ANGLICKÁ POEZIE. Praha, Mladá fronta, mimo edice, 1964, M 8°, 223 (1) s., obálka a vazba Václav Sivko, drafická úprava Jan Wild, autoři mj. Yeats, Eliot, McNeice, Auden Leis, Plomer, Reed Prince, Fuller ad., uspořádal a předmluvu napsal F. R. Willetts. Pův. celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem a ozdobným štočkem na přední straně, přebal. Obal se stopami užití, kniha ve výborném stavu, patrně nečtená. [E23 - ex. 1] 130 Kč

 

MODERNÍ ANGLICKÁ POEZIE. Praha, Mladá fronta, mimo edice, 1964, M 8°, 223 (1) s., obálka a vazba Václav Sivko, drafická úprava Jan Wild, autoři mj. Yeats, Eliot, McNeice, Auden Leis, Plomer, Reed Prince, Fuller ad., uspořádal a předmluvu napsal F. R. Willetts. Pův. celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem a ozdobným štočkem na přední straně, přebal. Obal i kniha se stopami užití. [E23 - ex. 2] 70 Kč

MODERNÍ ANGLICKÁ POEZIE. Praha, Mladá fronta, mimo edice, 1964, M 8°, 223 (1) s., obálka a vazba Václav Sivko, drafická úprava Jan Wild, autoři mj. Yeats, Eliot, McNeice, Auden Leis, Plomer, Reed Prince, Fuller ad., uspořádal a předmluvu napsal F. R. Willetts. Pův. celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem a ozdobným štočkem na přední straně, přebal. Obal se stopami užití, v horní části hřbetu natržen, kniha čistá, dobrém stavu, možné je že nečtená. [E23 - ex. 3] 99 Kč

SLAVÍK, Ivan: OSTEN. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 94, 1968, M 8°, 111 (5) s., přebal a vazba Václav Sivko. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal poškozen, zevnitř vylepen a částečně pomuchlán, kniha ve velmi dobrém až výborném stavu. [E23] 140 Kč

 

 

WERNISCH, Ivan: ZIMOHRÁDEK. Praha, Československý spisovatel, KPP, Praha 1965, M 8°, 101 (7) s., 1. vyd., obálka, vazba a typo Lucie Weissbergrová, frontispis Vladimír Tesař. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal s mírnými znýámkami užití, kniha ve velmi dobrém stavu, čistá. [E23] 190 Kč

 

 

WENZL, Oldřich: HŘÍCH UBLÍŽIT. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 78, 1966, M 8°, 64 (4) s., přebal a vazba Václav Sivko, typo Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal se stopami manipulace, zadní strana s několika odřenými pruhy, kniha patrně nečtená. [E23] 250 Kč

 

 

WERNISCH, Ivan: DUTÝ BŘEH. Praha, Mladá fronta, Cesty sv. 68, 1967, M 8°, 63 (3) s., obálka a vazba Václav Sivko, typo Miloslav Fulín. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal s mírnými stopami manipulace, kniha ve velmi dobrém stavu. [E23] 190 Kč

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO ANTIKVARIÁTU

 

AKTUALIZACE 06. 02. 2019

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: OSEL A STÍN. Pět melodií z revue OaS. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1946, 27 x 34 cm, 12 s., 6 karikatur a obálka František Bidlo, s úvodními články O jazzu (J. Ježek) a O jazzových textech (V+W). Obsahuje: Civilisace, Klobouk ve křoví (dopsány tužkou akordy) Zllatá střední cesta, Minulost přes palubu a Bůh suď. Pův. brož. Na okrajích hřbetu se stopami uživání, stopy uskladnění. [D26] 590 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: NEBE NA ZEMI. Hlavní píseň a foxtrot ze stejnojmenné hry. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1936, dvoulist 24 x 31 cm, obálka Atl. Rotter. PODPISY VOSKOVCE A WERICHA. Stopy manipulace. [D26] 1.250 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: VOUSATÝ SVĚT. Píseň a foxtrot ze hry Nebe na zemi. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1936, dvoulist 24 x 31 cm, obálka Atl. Rotter. PODPISY J. JEŽKA, J. VOSKOVCE A J. WERICHA. Nevelké stopy manipulace, dobrý stav. [D26] 1.950 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: PĚST NA OKO. ... anebo Caesarovo finale. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, bez data, 16 s. včetně obálky (Atl. Rotter), 24 x 31 cm, obsahuje: Lodnická, Trojský kůň, Komedianti jedou - Záleží na nás (tužkou připsány akordy), Kolumbovo vejce (tužkou připsány akordy), Jarní vítr. Pův. šití na dvě sponky. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 330 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: SVĚT PATŘÍ NÁM. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1937, 6 s. včetně obálky, 24 x 31 cm, obsahuje: Stonožka, Svět patří nám (tužkou připsány akordy). Dvoulist s volným listem uprostřed. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 300 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: TĚŽKÁ BARBORA. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1938, 16 s. včetně obálky (Atl. Rotter), 24 x 31 cm, obsahuje: David a Goliáš (tužkou připsány akordy), Co na světě mám rád, Konšelská, Vy nevíte co je středověk? (tužkou připsány akordy), Holduj tanci pohybu, Tragedie vodníkova (tužkou připsány akordy). Pův. šití na dvě sponky. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 490 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: POCHOD STOPROCENTNÍCH MUŽŮ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1932, 27 x 34 cm, dvoulist, obálka F. Zelenka, tužkou připsány akordy. Stopy manipulace a uskladnění, na okrajích otřepáno. [D26] 380 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: DON JUAN WALTZ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1931, 27 x 34 cm, dvoulist. obálka F. Zelenka. Na okrajích otřepáno. [D26] 550 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: NIKDY NIKDO NIC NEMÁ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1932, 27 x 34 cm, dvoulist. obálka F. Zelenka. Na okrajích otřepáno, několikrát natrženo, místy ušpiněno. [D26] 280 Kč

 

 

 

NOVÁČEK, S. E. a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: PĚST NA OKO. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, bez data, 16 s. včetně obálky. Obsahuje: Po stopách Čehonových, Balada o byrokratovi, Nedáme se otrávit, Za mořem piva. Pův. šití na dvě sponky, dobrý stav. [D26] 300 Kč

 

 

 

MOTL, Stanislav: OBĚTI A JEJICH VRAZI. O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům... Rozšířené a doplněné vydání knihy Nacisté pod ochranou. Praha, Rybka Publishers, 2008, V 8°, 414 (2) s., řada fotografický ilustrací, podpis Stanislava Motla. Pův. celopap. vazba s přebalem. V titulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Velmi dobrý stav, prakticky nečtené. Anotace distributora: Kniha Oběti a jejich vrazi s podtitulem O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům navazuje na publikaci Nacisté pod ochranou (2001), v níž se autor zabýval případy nepotrestaných nacistických zločinců. Nové vydání knihy je podstatně obsáhlejší – ať už svým rozsahem, tak použitím objevených archivních dokumentů a fotografií, ale především objevnější. Stanislav Motl vypátral nové dokumenty a nové souvislosti. Základní otázka, kterou si klade, zůstává tatáž: Kdo tyto lidi po celé dlouhé poválečné období kryl a proč? [D28] 220 Kč

UHLÍŘ, Jan B.: PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA V OBRAZECH. Praha, Ottovo nakladatelství, 2007, 22 x 30 cm, 799 (1) s., bohatý obrazový materiál (téměř 1800 snímků z nichž více než polovina je barevných). V titulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Pův. celopap. vazba s přebalem. Velmi dobrý stav, prakticky nečtené. Rozebraný titul. Anotace distriburora (část): Protektorát Čechy a Morava byl bezpochyby jedním z nejtragičtějších a nejvypjatějších období moderních českých dějin. S důsledky jeho existence se v mnohém vyrovnáváme dosud, aniž si uvědomujeme původní příčiny problémů. Kniha historika Jana B. Uhlíře Protektorát Čechy a Morava v obrazech napomáhá najít odpovědi na všechny základní otázky, které s sebou existence tohoto státního útvaru přinesla. Široká veřejnost, jíž je publikace určena, má možnost se seznámit s tímto tématem nejen na základě psaného slova či černobílých fotografií. [D28] 850 Kč

VACULÍK, Ludvík: MILÍ SPOLUŽÁCI 1-2-3. Výbor písemných prací 1939 - 1979. Praha, MF, 8°, 1995, 684 (12) s., ilustrováno. Původní vazba s přebalem. Bezvadný stav, prakticky nečtené. Rozebraný titul. [D25] 120 Kč

 

 

VOREL, Petr: STŘÍBRO V EVROPSKÉM PENĚŽNÍM OBĚHU 16. - 17. století (1472 - 1717). Praha, Rybka Publishers, 2009, V 8°, 407 (1) s., 32 stran příloh na křídě. Pův. celopap. vazba s přebalem. V patitulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Výborně zachováno, zřejmě nečtené. Anotace distributora (část): Hlavním tématem této knihy jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století, a to především role stříbra v tomto systému. Ta se totiž výrazně lišila od role zlata, i když se oba drahé kovy po dlouhá staletí paralelně užívaly při směně zboží jako platidlo i jako obchodní komodita samy o sobě. Stříbro bylo k obchodním účelům transportováno v podobě ražených obchodních mincí, litých ingotů drahého kovu, či jen účetně převáděno mezi jednotlivými pobočkami obchodních firem, rozložených ve strategicky důležitých částech tehdejšího světa obchodu. Cena stříbra byla v Evropě ve srovnání se zlatem o jeden řád nižší, ale jeho zvláštní fyzikální vlastnosti umožňovaly v peněžním oběhu mnohem širší užití. [D27] 230 Kč

NOVOTNÝ, Robert a Petr ŠÁMAL: ZROZENÍ MÝTU. Dva životy husitské epochy. Praha-Litomyšl, Paseka, V 8°, 2011, 499 (5) s., ilustrováno. Pův. celopap. vazba se zlatoražbou, přebal se stopami manipulace, horní rohy se znaky po pádu (lehké poškození), pravděpodobně nečtené. Rozebraný titul. Anotace distributora (část): Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kniha, na jejímž vzniku se sešli kolegové, přátelé i žáci významného českého historika Petra Čorneje, aby společně vyjádřili respekt i sympatie k této nepřehlédnutelné osobnosti současného dějepisectví. První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. [D14] 280 Kč

ŠKVORECKÝ, Josef: ZBABĚLCI. Praha, Lidové noviny, ed. Česká knižnice, 1998, M 8°, 519 (1) s. Pův. celopapírová vazba s přebalem. bezvadný stav, nečtené. Dávno rozebrané vydání. Anotace nakladatele (část): Naše edice se vrací k původnímu znění a komentář zachycuje všechny diference přepracované verze. Tak se podařily zachytit v dokumentární podobě intimní dějiny textu i doby, v níž vznikal, a my se stáváme svědky dramatického zápasu nejen o tvůrčí svobodu, ale i o elementární lidskou čest. [D28] 280 Kč

 

SERVICE, Robert: LENIN. Praha, Argo, 2002, 8°, 496 (2) s. + řada vyobrazení na křídových přílohách. Pův. celopap. vazba s přebalem + nasunovací ochranný obal. Bezvadný stav, nečtené. [D15] 320 Kč

 

 

ČERNÝ, Václav: PAMĚTI 1-3. Brno, Atlantis, 1994 (2. vydání), 1992, 1992, 8°, 394 (2) + 438 (2) + 671 (1) s. Vše pův. celopl. vazby + přebaly. Dobře až velmi dobře zachováno, pravděpodobně nečtené. Tři svazky. [DXX] 390 Kč

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO ANTIKVARIÁTU

na začátek stránky